Preguntes Freqüents

 

 

mapes   I   suport

 

 

Preguntes Freqüents

40 presguntes Monteditorial i els mapes

 

 

P.1 Quan temps portem en el projecte?

P.2 El perquè d’aquest projecte?

P.3 Què és la cultura excursionista?

P.4 Què és la cartografia?

P.5 Què són els mapes?

P.6 Què hi trobarem en un mapa?

P.7 Quina finalitat té el mapa?

P.8 Quants tipus de mapes hi ha?

P.9 Què fa un cartògraf?

P.10 Quina informació hi ha en una fotografia aèria vers un mapa?

P.11 Perquè ens és necessari classificar la informació del mapa?

P.12 Com classifiquem la informació en els mapes?

P.13 Tots els mapes tenen una llegenda?

P.14 Quina escala ha de tenir un mapa excursionista?

P.15 Quina escala ha de tenir un mapa ciclista?

P.16 Quines dimensions han de tenir els símbols representats el mapes?

P.17 Quina és la unitat gràfica mínima visual?

P.18 Una doble línia d'un camí quina mida real és?

P.19 El mapa és un document històric?

P.20 Què és un mapa topogràfic?

P.21 Què és un mapa excursionista?

P.22 Jo excursionista, perquè vull un mapa?

P.23 Perquè volem mapes excursionistes d’àmbit local?

P.24 Què és la toponímia?

P.25 Quina és la importància de la toponímia?

P.26 Perquè preservar la toponímia?

P.27 Com es fa un estudi toponímic?

P.28 Perquè un mapa a paper?

P.29 El mapa com a producte?

P.30 Perquè definir unitats geogràfiques?

P.31 Curiositats dels mapes de Monteditorial?

P.32 Perquè els mapes són de paper reciclat?

P.33 Quina estructura segueixen els nostres mapes?

P.34 A on ens podeu seguir?

P.35 Com millorem els nostres mapes?

P.36 Perquè utilitzar els mapa si tinc GPS?

P.37 Com es baixen els itineraris del mapa?

P.38 Com comprar un mapa?

P.39 Quines són les garanties de compra?

P.40 Quan trigarà arribar-me el mapa que m'he comprat?

 

 

P.1 Quan temps portem en el projecte?

Des de febrer de 2011, va sorgir la idea de crear mapes excursionistes d'àmbit local en zones poc conegudes, encara que ja portàvem alguns anys preparant l'inici del projecte, el 30 de juliol de 2011 vam publicar el primer mapa, La Vall de la Vansa.

 

P.2 El perquè d’aquest projecte?

Per a fomentar la cultura excursionista i apropar els i les excursionistes a zones poc conegudes amb la finalitat de donar a conèixer, respectar i protegir béns culturals i naturals.

 

P.3 Què és la cultura excursionista?

Gaudir d'activitats a l'aire lliure relacionat amb l'interès per conèixer i estudiar els béns tradicionals i mediambientals. 

 

P.4 Què és la cartografia?

Queda definit per la composició de les dues paraules; Carto carta “pla, plànol, planisferi” i grafia, representació d'un conjunt de símbols. És per tant la ciència de dibuixar sobre paper la part “del terreny real” de manera simplificada i mitjançant simbologia.

 

P.5 Què són els mapes?

La representació terrestre sobre un pla com a resultat de processos científics cartogràfics.

 

P.6 Què hi trobarem en un mapa?

La representació de la realitat física d'una porció de terreny aportant la informació d'un territori (camins, carreteres, construccions, vegetació, etc.)

 

P.7 Quina finalitat té el mapa?

Ens ajuda a prendre decisions sobre el territori: per guiar-nos pels camins, per l'ordenació urbanística, per analitzar els fenòmens catastròfics, per visualitzar les problemàtiques de residus, etc.

 

P.8 Quants tipus de mapes hi ha?

 Hi ha una gran diversitat de mapes, tants com necessitats hi puguin haver: mapes nàutics, mapes de carreteres, mapes meteorològics, mapes de vegetació, mapes topogràfics, mapes de població, mapes excursionistes, etc.

 

P.9 Què fa un cartògraf?

Dibuixar mapes.

 

P.10 Quina informació hi ha en una fotografia aèria vers un mapa?

La diferencia és que al mapa es classifica la informació del territori agrupant-la en un context de símbols.

 

P.11 Perquè ens és necessari classificar la informació del mapa?

Per poder llegir amb facilitat la informació terrestre que en una fotografia aèria no es pot visualitzar: el tipus de vegetació que s'hi troba, camins que s'amaguen sota els boscos, elements d'interès que no destaquen, etc.

 

P.12 Com classifiquem la informació en els mapes?

Amb una simbologia per fer fàcil la informació que es vol mostrar: líneal (camins, carreteres, rius, etc.), puntuals (cases, castells, ermites, etc.) i superficials (vegetació, basses, pantans, etc.)

 

P.13 Tots els mapes tenen una llegenda?

Sí, imprescindible per a poder llegir la relació de cada símbol descrit i així poder entendre el mapa.

 

P.14 Quina escala ha de tenir un mapa excursionista?

A partir de l'escala E1:25000 s'adequa bastant en la relació detall / dimensió de format.

 

P.15 Quina escala ha de tenir un mapa ciclista?

A partir de l'escala E1:75000 s'adequa bastant en la relació detall / dimensió de format.

 

P.16 Quines dimensions han de tenir els símbols representats el mapes?

Dependrà de l'escala del mapa. Com hem dit la representació per símbols és una abstracció de la realitat per a poder visualitzar bé la informació real, l'escala en determinarà la mida.

 

P.17 Quina és la unitat gràfica mínima visual?

A una distància d'uns 30cm l'ull humà diferencia gràficament un punt a una mida de 0.15mm, un cercle a 0.3mm, una línia a 0.05mm i una doble línia a 0,4mm.

 

P.18 Una doble línia d'un camí quina mida real és?

Si la unitat mínima d'una doble línia visible gràficament per l'ull humà són 0.4mm, per una escala 1:25000 a la realitat aquest camí faria 10 metres. A escala 1:75000 serien 30 metres.  Aquest augment de les mides reals sobre l'espai gràfic genera dificultats per a poder incloure informació.

 

P.19 El mapa és un document històric?

Sí, el territori és canviant i es transforma contínuament. En aquest sentit el mapa descriu, en un període, els fenòmens complexos del territori: cultius que canvien d’ús, noves construccions, noves carreteres, el volum de la massa forestal, vegetació cremada, etc.

 

P.20 Què és un mapa topogràfic?

És un mapa de molt detall que descriu el territori amb major precisió (rius, carreteres, construccions, camins, etc.)

 

P.21 Què és un mapa excursionista?

A més de ser un mapa topogràfic, es destaca la informació de temàtica turística (ermites, esglésies, castells, dòlmens, gorgs i salts d’aigua destacats, boscos monumentals, itineraris senderistes, etc.).

 

P.22 Jo excursionista, perquè vull un mapa?

Per badar i observar el territori, per descobrir-hi els indrets i els seus topònims, per guiar-nos-hi, per inventar i imaginar nous recorreguts o per reviure antigues excursions.

 

P.23 Per què volem mapes excursionistes d’àmbit local?

Perquè la porció del terreny més petita  ens permet dibuixar amb millor precisió el mapa i visualitzar amb major detall el territori, incloure la màxima informació i ampliant els continguts excursionistes.

 

P.24 Què és la toponímia?

És el nom conegut relacionat a un lloc del territori: a un indret, a un torrent, a un bosc, a una masia, a una població, a un pla, a una serra, a una vall, a un massís, etc.

 

P.25 Quina és la importància de la toponímia?

És la riquesa lingüística del territori a conseqüència del llegat històric. Com més detallat toponimicament està en un mapa, major precisió tindrem alhora de descriure el territori.

 

P.26 Perquè preservar la toponímia?

Per representar la riquesa lingüística de cada racó sobre un mapa.

 

P.27 Com es fa un estudi toponímic?

Reunint la gent pròpia, que es coneixen pam a pam el territori. Normalment la gent més gran són els que han estat més arrelats el medi natural i per això són els que conserven aquesta informació. Malauradament cada cop en són menys.

 

P.28 Per què un mapa a paper?

És la única manera de tenir una mirada global del territori visualitzant la infinitat d'informació que ens presenta la cartografia dins una gran finestra.

 

P.29 El mapa com a producte?

És un producte intel·ligent. Funciona sense cables, sense aparells electrònics, sense connexió, compacte, transformable i portable. No n'és necessària cap bateria.

 

P.30 Perquè definir unitats geogràfiques?

L'orografia del terreny es defineix per valls, muntanyes i planes. Entenem que s'han de representar les porcions del territori clarament diferenciades dins d'aquestes unitats geogràfiques.

 

P.31 Curiositats dels mapes de Monteditorial?

Els nostres mapes són de paper, de format clàssic i de mida portable adequat per l’ús excursionista.

 

P.32 Perquè els mapes són de paper reciclat?

Reciclar és la mostra de cultura responsable al medi natural que hem de tenir com a individus. Per reduir la tala d'arbres i així poder preservar el medi ambient.

 

P.33 Quina estructura segueixen els nostres mapes?

El mapes de Monteditorial són visualment fàcils d’interpretar, segueixen una simbologia estandarditzada amb singularitat personalitzades a cada mapa, amb la informació patrimonial rellevant i amb els itineraris més emblemàtics de la zona.

 

P.34 A on ens podeu seguir?

Ens trobareu a la nostra web monteditorial.cat i ens podeu seguir subscrivint-vos al nostre Newslatter. També en trobareu a les xarxes socials de Facebook, Instragram i Twitter.

 

P.35 Com millorem els nostres mapes?

Ens comuniquem i parlem amb els i les excursionistes que utilitzen els nostres mapes i els exposem a debat a les escoles.

 

P.36 Perquè utilitzar els mapa si tinc GPS?

El mapa ens ajuda a tenir un a mirada global del territori visualitzant infinitat d'informació dins una gran finestra vers el GPS que només es pot visualitzar una petita part del terreny.

 

P.37 Com es baixen els itineraris del mapa?

A través de la web de monteditorial.cat, a l’apartat de Suport, seguit de l'enllaç de Descàrregues i el link Baixar-se els recorreguts pel GPS. A continuació heu de triar el mapa, seguit del nom i cognom, correu electrònic i finalment heu entrar el codi del mapa que es troba al darrera (aquest codi és únic i es troba al dors. No us confongueu amb el codi de barres ISBN).

 

P.38 Com comprar un mapa?

Amb la comoditat de la plataforma Paypal es pot fer de dues maneres. Registrant-se a la plataforma o fent un sol pagament únic utilitzant la tarjeta de crèdit. +info Paypal

 

P.39 Quines són les garanties de compra?

La passarel·la de pagament és la de plataforma Paypal.  Garanties Paypal

 

P.40 Quan trigarà arribar-me el mapa que m'he comprat?

Amb un termini de 24h un cop feta la comanda.

 

 

 
 

mapes    I    mapes per empreses    I    suport    I    blog    I    contactar

 

 

 

 

Subscriure't per les novetats editorials

 

 

 

ADREÇA

Rambla del Carme 37, entresòl

Vic (08500) · Barcelona

 

XARXES SOCIALS

Facebook

Twitter

Instagram

FÒRUM